Μάναγρος

Ο Μάναγρος είναι η μεγαλύτερη αμμώδης παραλία του νησιού με μήκος που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα. Τα νερά είναι βαθιά και κρύα αλλά πεντακάθαρα. Ο Μάναγρος βρίσκεται κοντά στη Βολισσό και καταλήγει στο ύψος της Σιδηρούντας.made with in Chios