Βοτσαλωτή παραλία

Βλυχάδα

Πολύ κοντά στον οικισμό του Μάρμαρου και πριν την παραλία του Ναγού βρίσκεται η παραλία της Βλυχάδας. Πρόκειται για μία βοτσαλωτή παραλία με όμορφα γαλανά νερά.made with in Chios