Χωριό

Εγρηγόρος

Στο μικρό χωριό Εγρηγόρος συναντάμε πλούσια βλάστηση και πολλές πηγές. Ο ναός του χωριού είναι ο Χριστός και το χωριό γιορτάζει 6 Αυγούστου, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.made with in Chios