Χωριό

Κοινή

Το μικρό χωριό της Κοινής δεν διατηρεί πλέον τα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά του λόγω των καταστροφών που υπέστη κατά το μεγάλο σεισμό του 1881. Ο ναός του χωριού είναι η Ζωοδόχος Πηγή και οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και τη μαστίχα.made with in Chios